• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości niezamieszkałe

30 grudnia 2015

Rada Gminy Babice uchwałą Nr XV/34/2015 z dnia 09 grudnia 2015 r. zmieniła od 1 stycznia 2016 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne w wysokości:
a) 35,00 zł za pojemnik 120 l,
b) 60,00 zł za pojemnik 240l,
c) 120,00 zł za pojemnik 1100 l.

2) pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:
a) 25,00 zł za pojemnik 120 l,
b) 41,00 zł za pojemnik 240 l,
c) 92,00 zł za pojemnik 1100 l.