• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Babice.

8 grudnia 2015

Przewodniczący Rady Gminy Babice zawiadamia, że w dniu 9 grudnia 2015 r. (środa) od godz. 17:00 w Urzędzie Gminy w Babicach (sala konferencyjna p.111). odbędzie się XV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad nadzwyczajnej sesji:

1. Otwarcie XV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad XV Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Babice.
3. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Babice,
- zmiany w Uchwale Rady Gminy Babice nr XIV/96/2015 z dnia 27 listopada 2015r.,
- zmiany uchwały Nr VI/34/2015 Rady Gminy Babice z dnia 27 marca 2015r.,
- określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
5. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
6. Zakończenie obrad XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Babice.