• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Odblaskowy Happening w Rozkochowie

30 października 2015

W ramach konkursu „Odblaskowa szkoła” zorganizowanego przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Małopolskie Kuratorium Oświaty nasza placówka zorganizowała happening promujący wyposażanie uczniów i społeczeństwa lokalnego w odblaski

Chcąc zachęcić uczniów do noszenia odblasków przygotowaliśmy w szkole działania, które miały na celu uświadomienie uczniom odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych w ruchu drogowym. Zaprosiliśmy uczniów do udziału w konkursach plastycznym, literackim i wiedzy o ruchu drogowym, zorganizowaliśmy prelekcje i wydrukowaliśmy specjalne odblaskowe wydanie szkolnej gazetki. Promowaliśmy również modę na odblaski na zajęciach w terenie i w czasie zajęć prezentując filmy uświadamiające konieczność noszenia odblasków.
W czasie happeningu przygotowaliśmy przedstawienie dla społeczności lokalnej popularyzujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym, odbyła się również prelekcja prowadzona przez aspiranta Marcina Łąkę asystenta Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji Chrzanowie, dotycząca konieczności noszenia odblasków, zapinania pasów i przewożenia dzieci w fotelikach, skutkach i karach finansowych nieprzestrzegania przepisów. W czasie tego wydarzenia mieszkańcy mogli obejrzeć pokaz ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy przy potrąceniu pieszego i rowerzysty przygotowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Rozkochowie.
Na zakończenie wszystkim mieszkańcom biorącym udział w happeningu zostały rozdane odblaski.