• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XIII Sesja Rady Gminy Babice

22 października 2015

Przewodniczący Rady Gminy Babice zawiadamia, że w dniu 30 października 2015r. od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Babicach (sala konferencyjna p.111) odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie XIII Sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad XIII Sesji Rady Gminy Babice.
3. Przyjęcie protokołów z obrad XI sesji i XII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Babice.
4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2015r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2015-2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/331/2014 Rady Gminy Babice z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dotyczącego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu działki numer 2215/1 położonej w obrębie Olszyny, będącej własnością Gminy Babice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu działek numer 348/12 i 1658 położonych w obrębie Mętków, będących własnością Gminy Babice.
13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy w Jankowicach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej d/s mienia podlegającego komunalizacji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji oświatowych.
16. Informacja o oświacie za rok szkolny 2014/2015.