• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

LIKWIDACJA BARSZCZU SOSNOWSKIEGO

18 sierpnia 2015
W związku z podjęta uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Likwidacji Barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego, zwracamy się z prośbą do mieszkańców z terenu Gminy Babice o przekazywanie informacji na temat miejsc występowania rośliny do tut. Urzędu Gminy.
W związku z podjęta uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Likwidacji Barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego, zwracamy się z prośbą do mieszkańców z terenu Gminy Babice o przekazywanie informacji na temat miejsc występowania rośliny do tut. Urzędu Gminy na nr tel. 32 620 11 25  wew. 43 lub osobiście do pokoju nr 106.

Zgłoszenie powinno zawierać:

Nazwę miejscowości,
Miejsce występowania rośliny (nr działki, obręb),
Orientacyjną powierzchnię zajmowaną przez rośliny lub ilość sztuk,
Dokumentację fotograficzną
Wskazanie osoby do kontaktu (imię, nazwisko, adres, nr telefonu).

Informacje będą wykorzystane do likwidacji Barszczu Sosnowskiego w ramach programu „Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego”.

Zgłoszenia proszę składać w terminie do dnia 27 sierpnia 2015 r.