• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Babice na lata 2015-2020

8 maja 2015
Szanowni Mieszkańcy Gminy Babice, prace nad dokumentem Strategii Rozwoju Gminy Babice na lata 2015-2020 dobiegają końca.
Szanowni Mieszkańcy Gminy Babice,
Prace nad dokumentem Strategii Rozwoju Gminy Babice na lata 2015-2020 dobiegają końca. Mam przyjemność przedstawić jego projekt i zaprosić do zgłaszania swoich uwag i sugestii.
Tworząc go dążyliśmy, aby odzwierciedlał aspiracje, oczekiwania i możliwości Mieszkańców całej Gminy Babice. Prace rozpoczęliśmy od przeprowadzenia diagnozy społeczno-gospodarczej gminy. Od samego początku powstawania dokumentu wprowadzono mechanizmy umożliwiające współuczestnictwo mieszkańców w tworzeniu strategii: przygotowaliśmy ankietę, którą można było wypełnić zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej,  zorganizowaliśmy warsztaty, w których uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk życia społeczno-gospodarczego gminy, a obecnie umożliwiamy konsultacje tego ważnego dokumentu. Strategia Rozwoju Gminy jest ściśle skorelowana z innymi dokumentami strategicznymi regionu, kraju i Unii Europejskiej. Nowa perspektywa unijna wpływa w bardzo dużym stopniu na zakres, tematykę i charakter prac nad strategią. Określa też czas oddziaływania nowej perspektywy finansowej UE.
Strategia Rozwoju Gminy Babice na lata 2015-2020 nie ogranicza się w swych założeniach wyłącznie do zadań leżących w kompetencjach ustawowych Gminy, ale angażuje i inicjuje działania realizowane w szerokich partnerstwach lokalnych oraz subregionalnych. Znajduje to wyraz w kierunkach interwencji (kluczowych zadaniach) zawartych w Strategii, dla których jednostkami realizującymi są zarówno Gmina Babice, jak również samorząd powiatowy, podmioty prywatne i pozarządowe.
Jeszcze raz serdecznie zapraszam do zapoznania się z projektem dokumentu i wyrażenia opinii. Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poczta@babice.pl lub promocja@babice.pl w terminie do 18 maja 2015r.

Z poważaniem

Radosław Warzecha
Wójt Gminy Babice