• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Ankieta dotycząca wykorzystania obiektów sportowych w województwie małopolskim

10 października 2014
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie prowadzi kontrolę dotyczącą wykorzystania obiektów sportowych wybudowanych w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej w województwie małopolskim
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie prowadzi kontrolę dotyczącą wykorzystania obiektów sportowych wybudowanych w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej w województwie małopolskim (P/14/088). W ramach tej kontroli zaplanowano zebranie opinii i informacji od mieszkańców województwa małopolskiego, dotyczących ich aktywności sportowej oraz stopnia i warunków wykorzystania obiektów sportowo-rekreacyjnych. Zależy nam by możliwość wypowiedzenia się miała jak największa grupa mieszkańców Małopolski.
Badanie to nie będzie jednak możliwe bez pomocy i zaangażowania urzędów małopolskich samorządów. Dlatego zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o zamieszczenie, w jak najszybszym terminie, niżej wskazanego linku i informacji o przeprowadzanych badaniach na stronie internetowej Urzędu:


Zakładamy, że badanie potrwa do 31 października 2014 r. Ankiety będą wypełniane za pośrednictwem linku zamieszczonego na serwerze NIK, który powinien być dostępny na stronie internetowej Państwa oraz innych jednostek samorządu terytorialnego. Ankieta jest anonimowa. Zebrane dane mogą być przekazane do ewentualnego wykorzystania przez Państwa po zakończeniu kontroli. Uważam, że mogą być one interesujące i przydatne do planowania rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
Wyniki badań będą upublicznione wraz z informacją o wynikach kontroli pn. Wykorzystanie obiektów wybudowanych w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej w województwie małopolskim (P/14/088), której opublikowanie planuje się na początku 2015 r.
W przypadku pytań i wątpliwości wszelkich informacji ze strony NIK udzieli: Anna Kępa-Biraga, specjalista kontroli państwowej w Delegaturze NIK w Krakowie, email: anna.kepa-biraga@nik.gov.pl, te!.: (12) 342-34-13 lub 728-412-683.