• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Wielowariantowa koncepcja - informacja

3 czerwca 2014
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 20 maja 2014r. zakończył się okres składnia wniosków w ramach konsultacji społecznych dla zadania inwestycyjnego: „Wielowariantowa koncepcja z decyzją środowi...
„Wielowariantowa koncepcja z decyzją środowiskową budowy połączenia drogowego pomiędzy drogą krajową nr 28 i drogą krajową nr 79 Zator – Spytkowice – Alwernia – Węzeł Rudno – Wola Filipowska”

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 20 maja 2014r. zakończył się okres składnia wniosków w ramach konsultacji społecznych dla zadania inwestycyjnego:
„Wielowariantowa koncepcja z decyzją środowiskową budowy połączenia drogowego pomiędzy drogą krajową nr 28 i drogą krajową nr 79 Zator – Spytkowice – Alwernia – Węzeł Rudno – Wola Filipowska”.
Obecnie trwa etap analizy wszystkich wniosków, który zakończy się opracowaniem raportu z konsultacji społecznych. W związku z powyższym nie przewiduje się indywidualnych odpowiedzi na przekazane wnioski.
Raport zostanie udostępniony publicznie do 30 czerwca 2014 r. na stronach internetowych:
- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie: www.zdw.krakow.pl,
- Biura Projektowego IVIA: www.europrojekt.bielsko.pl,
- Urzędu Miejskiego w Zatorze: www.zator.pl
- Urzędu Gminy Spytkowice: www.spytkowice.net.pl
- Urzędu Miejskiego w Alwerni: www.alwernia.pl,
- Urzędu Gminy Babice: www.babice.pl,
- Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach: www.krzeszowice.pl
oraz dostępny do wglądu w:
- Urzędzie Miejskim w Zatorze, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator,
- Urzędzie Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice,
- Urzędzie Miejskim w Alwerni, ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7, 32-566 Alwernia,
- Urzędzie Gminy Babice, ul. Krakowska 56, 32-551 Babice,
- Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice.