• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

L Sesja Rady Gminy Babice

30 maja 2014

31 maja  2014r. o godz. 11 .00 w  remizie  Ochotniczej Straży  Pożarnej  w Mętkowie odbędzie się L Sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie L Sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad L Sesji Rady Gminy Babice.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIX Sesji Rady Gminy Babice.
4. Wręczenie upominków i podziękowań dla osób, które swoją pracą przyczyniły się do zorganizowania miejsca Szlaku Papieskiego w Rozkochowie .
5. Uroczyste przekazanie średniego samochodu pożarniczego dla OSP Mętków.
6. Wręczenie odznaczeń dla druhów OSP z terenu Gminy Babice.
7. Prezentacja działalności jednostek OSP Gminy Babice.
8. Podjęcie uchwał w sprawie :
- wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Babice działki nr 634/2 położonej w obrębie Mętków.
- ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Babice
9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym .
10. Informacja Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
11. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
13. Zakończenie obrad L Sesji Rady Gminy Babice.