• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Przeprowadzenia audytu zewnętrznego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Babicach.

23 maja 2014
Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach w związku z zamiarem przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w Gminie Babice", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej", zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert cenowych na wykonanie w/w zadania.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach w związku z zamiarem przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w Gminie Babice", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej", zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert cenowych na wykonanie w/w zadania.
 
Więcej informacji TUTAJ