• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

UWAGA - SPRZEDAZ NIERUCHOMOŚCI

16 maja 2014
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BABICE z dnia 07.05.2014r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
1. Wójt Gminy Babice ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Babice, położonych w Olszynach:
 
Oznaczenie
nieruchomości
Obręb
Powierzchnia
działki (ha)
Cena
wywoławcza
netto (zł)
Wadium
(zł)
Godzina
przetargu
 1972/13 Olszyny 0,1369 50000,00 5000,00 9:00
 1972/14 Olszyny 0,1368 50000,00 5000,00 9:15
 1972/15 Olszyny 0,1369 50000,00 5000,00 9:30
 1972/16 Olszyny 0,1369 50000,00 5000,00 9:45
 1972/21 Olszyny 0,1063 39000,00 4000,00 10:00
 1972/22 Olszyny 0,0950 35000,00 3500,00 10:15
 1972/23 wraz z 1/2
częścią udziału
w działce 1972/25
 Olszyny 0,1318 48000,00 5000,00 10:30
 1972/24 wraz z 1/2
częścią udziału
w działce 1972/25
 Olszyny 0,0911 34000,00 3000,00 10:45

 
2. Wójt Gminy Babice ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Babice, położonych w Olszynach:
 
Oznaczenie
nieruchomości
Obręb
Powierzchnia
działki (ha)
Cena
wywoławcza
netto (zł)
Wadium
(zł)
Godzina
przetargu
1972/17
Olszyny
0,1250
45000,00
5000,00
11:00
1972/18Olszyny0,125045000,005000,0011:15
1972/18Olszyny0,125045000,005000,0011:30
1972/20Olszyny0,125045000,005000,0011:45
 
Działki wymienione w punktach 1 i 2 objęte są księgą wieczystą numer KR1C/00066134/0 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie, jednostka rejestrowa 120302_2.0004.G270.
Działki cechują się regularnym prostokątnym kształtem, są płaskie, wolne od obciążeń i jakichkolwiek zobowiązań, przeznaczone pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową. Znajdują się w spokojnej i malowniczej części Olszyn, większość z przepięknym widokiem na Zamek. Na wszystkie działki wydane zostały decyzje o warunkach zabudowy. Operatorzy mediów zapewniają dostawę energii elektrycznej, wody. Gaz w bezpośrednim sąsiedztwie. Dojazd asfaltowy i gruntowy.
 
3. Wójt Gminy Babice ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Babice, położonej w Zagórzu:
 
Oznaczenie
nieruchomości
Obręb
Powierzchnia
działki (ha)
Cena
wywoławcza
netto (zł)
Wadium
(zł)
Godzina
przetargu
2933/1
Zagórze
0,0594
22000,00
2000,00
14:00
 
Działka objęta jest księgą wieczystą numer KR1C/00058471/5 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie, jednostka rejestrowa 120302_2.0007.G1346.
Nieruchomość ta położona jest przy ul. Piaski oraz ul. Bukowickiej, nie jest zabudowana. Porośnięta jest trawą oraz krzewami (samosiewy), cechuje się regularnym kształtem zbliżonym do trapezu.
 
4. Wójt Gminy Babice ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Babice, położonych w Jankowicach w rejonie Trzcionki:
 
Oznaczenie
nieruchomości
Obręb
Powierzchnia
działki (ha)
Cena
wywoławcza
netto (zł)
Wadium
(zł)
Godzina
przetargu
3003
Jankowice
0,0604
25000,00
2500,00
13:00
3040
Jankowice0,059025000,002500,0013:15
3041
Jankowice0,069149000,002900,0013:30
 
 
Działki objęte są księgą wieczystą numer KR1C/00046539/3 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie, jednostka rejestrowa 120302_2.0002.G658.
Ww. nieruchomości są niezabudowane, położone przy ulicy Równej (dz. 3040, dz. 3041) oraz ulicy H. Kołłątaja, cechują się regularnym kształtem zbliżonym do prostokąta. Dojazd do działki 3040 odbywać się będzie przez działkę gminną numer 1/88 i 1/87.
Kształt działek regularny, zbliżony do prostokąta, teren płaski. Działki porośnięte są trawą oraz krzewami (samosiewy).

Termin i miejsce przetargów:
Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy w Babicach, ul. Krakowska 56 w sali konferencyjnej w dniu 10 czerwca 2014 r. w godzinach jw.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni, począwszy od dnia 07 maja 2014 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Babice, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.babice.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Babicach w godzinach pracy - pokój 115, tel. (032) 620 11 25, wew. 51.