• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XLIX Sesja Rady Gminy Babice

17 kwietnia 2014
Przewodniczący Rady Gminy Babice uprzejmie zaprasza na XLIX Sesję Rady Gminy Babice, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2014r. od godz. 16:00 w Urzędzie Gminy w Babicach (sala konferencyjna  p.111)
Proponowany porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie XLIX Sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad XLIX Sesji Rady Gminy Babice.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII Sesji Rady Gminy Babice.
4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na  2014r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Zarządu Województwa Małopolskiego zadania utrzymania odcinków DW w zakresie koszenia traw na terenie Gminy Babice.     
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Babice nr 1628/2 o pow. 0.6575 ha, położonej w Jankowicach .       
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki będącej własnością Gminy Babice,nr 524/13 o pow.0.0330 ha, na poprawę zagospodarowania działki 518/3 w Zagórzu .
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  do zasobu na rzecz Gminy Babice działki położonej w obrębie  Mętków nr 627 o pow. 0.3748 ha lub jej części niezbędnej pod realizację inwestycji .
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Chrzanowskiego .
12. Sprawozdanie z realizacji  Programu Współpracy Gminy Babice  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za 2013r.
13. Sprawozdanie  opisowe z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach za rok 2013 wraz z oceną  zasobów pomocy społecznej oraz wnioskami w zakresie  potrzeb pomocy społecznej.
14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym .
15. Informacja Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
17. Zakończenie obrad XLIX Sesji Rady Gminy Babice.