• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

UWAGA - informacja na temat rekrutacji do Przedszkoli Samorządowych na terenie Gminy Babice

9 kwietnia 2014
Informacja dla rodziców o obowiązujących terminach rekrutacji do Przedszkoli Samorządowych z terenu Gminy Babice

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1.  

Składanie wniosków wraz z załącznikami

1 – 31 marca

2.  

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

10 kwietnia

3.  

Potwierdzenie przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola – woli uczęszczania do przedszkola. Potwierdzenie osobiste.

 

11 – 17 kwietnia

4.  

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

18 kwietnia

5.  

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

6.  

Przygotowanie i wydawanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

7.  

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

8.  

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

9.  

Postępowanie uzupełniające

do 29 sierpnia