• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Działki gminne przeznaczone do sprzedaży

26 lutego 2014
Wójt Gminy Babice ogłosił drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Babice położonych w Olszynach w rejonie ulicy Zielonej.
Wójt Gminy Babice ogłosił drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Babice położonych w Olszynach w rejonie ulicy Zielonej oznaczonych następującymi numerami:
 
 Oznaczenie
nieruchomości
Powierzchnia
działki (ha)
Cena wywoławcza netto (zł)
 Wadium (zł)
 Godzina
przetargu
1972/13
0,1369
50 000,00
5 000,00
9:00
1972/140,136850 000,00 5 000,00 9:15
1972/15
0,1369 50 000,00 
5 000,00
9:30
1972/160,1369
 50 000,00 
5 000,00
9:45
1972/210,1063
39 000,00
4 000,00
10:00
1972/22
0,0950
35 000,00
3 500,00
10:15
 1972/23 wraz z 1/2
częścią udziału
w działce 1972/25
0,1318
48 000,00
5 000,00
10:30
 1972/24 wraz z 1/2
częścią udziału
w działce 1972/25
0,0911
 34 000,00
3 000,00
10:45
 
Przetargi odbędą się siedzibie Urzędu Gminy w Babicach, ul. Krakowska 56 w sali konferencyjnej w dniu 27 marca 2014r. w godzinach podanych w tabeli powyżej.
Działki cechują się regularnym prostokątnym kształtem są płaskie, wolne od obciążeń i zobowiązań, przeznaczone są pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową, na wszystkie wydane zostały decyzje o warunkach zabudowy.
 
 
 Na dzień 3 kwietnia 2014r. przewidziany jest pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Babice, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Zagórze jako działka numer 2933/1 o powierzchni 0,0594 ha, objętej księgą wieczystą numer KR1C/00058471/5.
Nieruchomość ta położona jest przy ulicy Piaski i ulicy Bukowickiej charakteryzuje się regularnym kształtem zbliżonym do trapezu.
Cena wywoławcza brutto wynosi: 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące zł).
Wadium w wysokości 2 000 zł należy wpłacić w gotówce do dnia 28.03.2014r. włącznie, na konto Gminy.

Pełna treść ogłoszeń o przetargach wywieszona została na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Babice oraz podana została na stronie internetowej www.babice.pl (zakładka: sprzedaż nieruchomości).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Babicach w godzinach pracy- pokój 115, tel. (032) 620 11 25, wew. 51.