• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Bezpłatne szkolenia i doradztwo

26 lutego 2014
Informacja Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej
Bezpłatne szkolenia

Zapraszamy wszystkich chętnych na bezpłatne szkolenie "Zasady zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, itp.)"!  
Zajęcia odbywają się w Nowym Sączu (dla subregionu sądeckiego) i w Chrzanowie (dla subregionu zachodniego).
Dla osób bezrobotnych zwrot kosztów dojazdu!
Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Punktach Wsparcia do dnia 7 marca 2014 roku:
dla powiatów m. Nowy Sącz, nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego  w budynku WSB-NLU w Nowym Sączu,  ul. Zielona 27, pawilon C pok. 232, tel. 606 280 287
dla powiatów chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego w budynku WSPiM w Chrzanowie, ul. Janiny Woynarowskiej 1, pok. 11, tel.: +48 32 623 38 78
Regulamin uczestnictwa oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne na:
http://mowes.tozch.edu.pl/mowes/szkolenia-i-doradztwo-zasady-zakladania-i-prowadzenia-podmiotow-ekonomii-spolecznej/
Liczba miejsc ograniczona!

Bezpłatne doradztwo dla organizacji pozarządowych

Ruszył konkurs dla organizacji pozarządowych w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich!
W najbliższym czasie rusza konkurs dla organizacji pozarządowych w ramach Funduszy Norweskich!
Przygotuj swoją organizację do składania wniosku w ramach tych lub innych konkursów i skorzystaj z bezpłatnego doradztwa w ramach projektu "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej"!
Należy wypełnić dokumenty załączone na:
http://mowes.tozch.edu.pl/mowes/doradztwo-biznesowe-dla-podmiotow-ekonomii-spolcznej-w-tym-spoldzielni-socjalnych-i-osrodka-wsparcia-ekonomii-spolecznej/
oraz dołączyć kserokopię sprawozdań finansowych (potwierdzone za zgodność) za 3 ostatnie lata obrachunkowe i wysłać lub złożyć w Punkcie Wsparcia Ekonomii Społecznej:
dla powiatów m. Nowy Sącz, nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego w budynku WSB-NLU w Nowym Sączu, ul. Zielona 27, pawilon C pok. 232, tel. 606 280 287
dla powiatów chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego w budynku WSPiM w Chrzanowie, ul. Janiny Woynarowskiej 1, pok. 11, tel.: +48 32 623 38 78