• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XLVII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Babice

25 lutego 2014
Przewodniczący Rady Gminy Babice zawiadamia, że w dniu 27 lutego 2014 r. (czwartek) od godz. 18:00 w Urzędzie Gminy w Babicach (sala konferencyjna p.111) odbędzie się XLVII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Babice.
Proponowany porządek obrad nadzwyczajnej sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie XLVII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Babice i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad XLVII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Babice.
3. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Budżetowej Gminy Babice na  2014r .
5. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice.
6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
7. Zakończenie obrad XLVII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Babice.