• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XLIV i XLV Sesja Rady Gminy Babice

11 grudnia 2013
Przewodniczący Rady Gminy Babice zawiadamia, że w dniu 19 grudnia 2013 r. (czwartek) od godz. 9 - tej w Urzędzie Gminy w Babicach (sala konferencyjna p.111). odbędzie się XLIV oraz XLV Sesja Rady Gminy Babice
Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie XLIV Sesji Rady Gminy Babice i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad XLIV Sesji Rady Gminy Babice.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLII sesji i XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Babice.
4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2013r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Rady Gminy Babice Nr XXXVII/263/2013 z dnia 24 maja 2013r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Rady Gminy Babice Nr XXXVII/263/2013 z dnia 24 maja 2013 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Libiąż IV” i „Babice I” w granicach gminy Babice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozbudowy cmentarza komunalnego w Mętkowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie na realizację zadania „Przewóz osób komunikacją zbiorową na liniach 38 i B”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Chrzanowskiego na zadanie „Przewóz pasażerski na linii komunikacyjnej Zagórze - Chrzanów - Zagórze”
13. Rozpatrzenie skarg na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach.
14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.
15. Informacja Wójta Gminy Babice  z działalności za ostatni okres.
16.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
17. Zakończenie obrad  XLIV  Sesji Rady Gminy Babice.

P R Z E R W A  - (Po ok. 30 min. przerwie - rozpoczęcie obrad kolejnej XLV Sesji Rady Gminy Babice ).

Proponowany porządek obrad XLV sesji:
1. Otwarcie   XLV Sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad XLV Sesji Rady Gminy Babice.
3. Uchwalenie budżetu Gminy Babice na 2014 r.
- przedstawienie projektu budżetu wraz z jego uzasadnieniem przez Wójta Gminy Babice,
- odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej,
- odczytanie opinii właściwych Komisji Rady Gminy Babice,
- dyskusja,
- głosowanie nad całością projektu budżetu Gminy Babice na 2014r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2024.
5. Zakończenie obrad  XLV Sesji Rady Gminy Babice.