• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Ostrzeżenie meteorologiczne

9 grudnia 2013
Informacja Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 86

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

oblodzenie/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 22:00 dnia 09.12.2013 do godz. 09:00 dnia 10.12.2013

Przebieg

Po opadach deszczu nastąpi spadek temperatury powietrza poniżej 0°C, powodując zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna wyniesie od -7°C do -4°C. Po

upływie terminu ostrzeżenia nadal będzie utrzymywać się temperatura powietrza poniżej 0°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

90%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Michał Solarz

Godzina i data wydania

godz. 07:03 dnia 09.12.2013

SMS

IMGW PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 woj. małopolskie od 22:00/09.12 do

09:00/10.12.2013 temp. min. od -7st.C do -4st.C st. drogi śliskie

       Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.


O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Tel. 32 625 00 00
Fax. 32 625 83 44    

DYŻURNY POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - Michał Zieliński