• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

ZMIANA STAWEK ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BABICE od 1 stycznia 2014 r.

8 listopada 2013
W związku ze zmianą stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wypełnienie i przekazanie do Urzędu Gminy Babice ul. Krakowska 56 w terminie do 30 listopada 2013 r. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku ze zmianą stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wypełnienie i przekazanie do Urzędu Gminy Babice ul. Krakowska 56 w terminie do 30 listopada 2013 r. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nowy wzór deklaracji stanowi załącznik do niniejszej informacji dostępny również na stronie internetowej www.babice.pl)
Rada Gminy Babice uchwałą Nr XLI/296/2013 z dnia 27 września 2013 r. zmieniła stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których  zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w wysokości:
 
 

Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny

1

17 zł

17 zł

9 zł

9 zł

2

15,50 zł

31 zł

8 zł

16 zł

3

15 zł

45 zł

7,67 zł

23 zł*

4

13,75 zł

55 zł

7 zł

28 zł

5

13,60 zł

68 zł

6,60 zł

33 zł

6

12,83 zł

77 zł*

6 zł

36 zł

7

12 zł

84 zł

5,57 zł

39 zł*

8

11,25 zł

90 zł

5,00 zł

40 zł

9

10,55 zł

95 zł*

4,56 zł

41 zł*

10

9,50 zł

95 zł

4,20 zł

42 zł

11

8,64 zl

95 zł*

4 zł

44 zł

12

7,92 zł

95 zł*

3,75 zł

45 zł


*opłaty podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych

2)  pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne w wysokości:
a) 30,00 zł za pojemnik 120 l,
b) 57,00 zł za pojemnik 240l,
c) 113,00 zł za pojemnik 1100 l.

3) pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:
a) 20,00 zł za pojemnik 120 l,
b) 38,00 zł za pojemnik 240 l,
c) 75,00 zł za pojemnik 1100 l.

Opłatę za gospodarowanie  odpadami komunalnymi należy wpłacać w terminie do 10 następnego miesiąca za poprzedni miesiąc na konto wskazane w informacji o wysokości opłaty.

WÓJT GMINY BABICE