• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

"Barwy Wolontariatu"

26 września 2013
Współpracujesz z wolontariuszami? Weź udział w konkursie Barwy wolontariatu!
Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie działające przy Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych w imieniu Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce zaprasza organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy do zgłaszania kandydatur wolontariuszy do konkursu „Barwy Wolontariatu”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 października 2013.
Konkurs „Barwy Wolontariatu” odbywa się w tym roku po raz trzynasty. Stwarza okazję aby w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi. Organizując konkurs zależy nam, aby pokazać wielobarwność działań społecznych i aktywność wolontariuszy, którzy są obecni niemalże we wszystkich sferach życia społecznego. Rozstrzygnięcie wojewódzkiego etapu konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali Wolontariatu w listopadzie. W roku 2011 zwyciężczynią ogólnopolskiego konkursu „Barwy Wolontariatu” została reprezentantka Małopolski.
Dokumenty do pobrania:
Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy
Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa 20 października 2013 (decyduje data wpływu zgłoszenia). Zgłoszenia z terenu województwa małopolskiego należy przesyłać:
- mailowo: krakow@wolontariat.org.pl
- faksem: 12 412 15 24
- pocztą: Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie ul. Krasickiego 18/Ip 30-503 Kraków
dostarczyć osobiście do Regionalnego Centrum Wolontariatu w Krakowie.
Patronat Honorowy: Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego
Patronat Honorowy: Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski
Małopolska Gala wolontariatu jest częścią projektu „Wolontariat ma sens” realizowanego przez Stowarzyszenie Sursum Corda, Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych oraz SPES.
Zapraszamy do przesyłania kandydatur wolontariuszy!