• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XLI Sesja Rady Gminy Babice

23 września 2013
Przewodniczący Rady Gminy Babice uprzejmie zaprasza na XLI Sesję Rady Gminy Babice, która odbędzie się w dniu 27 września 2013r. od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Babicach (sala konferencyjna p.111).
Proponowany porządek obrad sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie XLI Sesji Rady Gminy Babice i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad XLI Sesji Rady Gminy Babice.
3. Przyjęcie protokołów z obrad XXXVIII sesji, XXXIX i XL ( nadzwyczajnych) sesji Rady Gminy Babice.
4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Babice oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2024 Gminy Babice za I półrocze 2013 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2013r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP Babice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części działki numer 1110/15 położonej w obrębie Babice, będącej w posiadaniu Gminy Babice.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/226/2013 Rady Gminy Babice z dnia 25 stycznia 2013 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Babice z dnia 25 stycznia 2013 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/215/2012 Rady Gminy Babice z dnia 20 grudnia 2012 r.
16. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.
17. Informacja Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
19. Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Gminy Babice.