• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Doradztwo dla beneficjentów

22 marca 2013
W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o dofinansowanie na działania: „Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” organizuje bezpłatne doradztwo dla potencjalnych wnioskodawców.
W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o dofinansowanie na działania: „Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” organizuje bezpłatne doradztwo dla potencjalnych wnioskodawców.
W trakcie doradztwa sprawdzane będą wnioski o przyznanie pomocy wypełniane przez Beneficjentów. Wnioskodawcy będą mogli uzyskać wskazówki odnośnie wypełniania wniosków o przyznanie pomocy pod względem merytorycznym. Poruszone zostaną kwestie wpisywania się projektu w Lokalną Strategię Rozwoju, kwestie budżetowe, zakresy operacji.

Termin: 9 kwietnia 2013r.

Miejsce: siedziba LGD, ul. Focha 3, Chrzanów, pok. 202

Ilość miejsc ograniczona – o zakwalifikowaniu na doradztwo decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej szczegółów znajduje się na plakacie oraz na stronie internetowej www.partnerstwonajurze.pl.