• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Nie wypalaj traw - Powstrzymajmy podpalaczy!!!!!

14 marca 2013
Jak co roku tak i tej wiosny zaczynają płonąć trawy w powiecie chrzanowskim. Bezmyślne płomienie na łąkach to zagrożenie dla żywej przyrody.
Jak co roku tak i tej wiosny zaczynają płonąć trawy w powiecie chrzanowskim. Bezmyślne płomienie na łąkach to zagrożenie dla żywej przyrody. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ochronę środowiska przyrodniczego.

Utrzymywanie w czystości środowiska, w którym żyjemy, to nasz obowiązek. I tak być powinno nawet bez specjalnych zarządzeń. Niestety, dla wielu nierozważnych i bezmyślnych osób sprzymierzeńcem w wiosennych porządkach stał się ogień. Mimo wielu zagrożeń utrzymuje się moda na bezmyślne podpalanie wszystkiego, co porośnięte jest usychającą trawą w różnych jej siedliskach: na łąkach, w przydrożnych rowach, wypalanie zarośli, trzcinowisk na wysychających stawach, torfowiskach, uschniętych chwastów i resztek słomy pozostawionej na polach po zeszłorocznych zbiorach.  
Wypalanie traw i zarośli jest prawnie zabronione! Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie – przynosi jedynie szkody dla przyrody, jak i samego człowieka.
Negatywne skutki wypalania traw:
- podczas pożarów mogą zginąć ludzie,
- zatruwanie atmosfery,
- wypalanie traw może utrudniać poruszanie się po drogach – zadymienie,
- dobrze widoczny ogień, powoduje lęk i stres u osób - zwłaszcza starszych,
- bezmyślne uśmiercanie roślin i zwierząt,
- każdy pożar, a co za tym idzie - każda interwencja sporo kosztuje,

Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r.  o lasach mówi, że "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
- rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
- korzystania z otwartego płomienia,
- wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Przestrzegamy przed zagrożeniami wynikającymi z wypalania roślinności. Apelujemy o rozsądek! Zanim podpalisz, zastanów się czy przez bezmyślność nie narazisz życia swojego i innych. Jeśli zauważysz pożar zaalarmuj straż pożarną – 998, lub dzwoń do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numer 32 625 00.

W latach 2000-2012 na terenie powiatu chrzanowskiego doszło do 5 493 pożarów traw. Najwięcej zdarzeń tego typu odnotowano w Gminie Chrzanów – 1 954. W Gminie Trzebinia zanotowano 1 546 zdarzeń, w Gminie Libiąż – 1 398 a w Gminie Alwernia –963. Najmniej pożarów miało miejsce w Gminie Babice – 307.
Biorąc pod uwagę ww. jedenasto letni okres, punktem kulminacyjnym był rok 2003, kiedy to na terenie powiatu liczba pożarów traw wyniosła 741. Z kolei w 2006 roku liczba pożarów była najmniejsza i wyniosła 233. Na przestrzeni lat 2009-2012 liczba pożarów miała tendencję rosnącą – od 338 w 2009 roku, poprzez 457 w roku 2010, 699 w roku 2011. W roku 2012 odnotowano 675 pożarów
Pod względem obszarowym, również 2003 rok był kulminacyjny. Na terenie powiatu chrzanowskiego spłonęło wtedy 976 ha nieużytków. W 2006 roku spłonęła najmniejsza powierzchnia nieużytków – 168 ha. Całkowita powierzchnia nieużytków, które spłonęły w omawianym okresie wyniosła 4966 ha. W roku 2012 spłonęło 786 ha.
W omawianym okresie 3 osoby poniosły śmierć wskutek wypalania traw a w działania gaśnicze zaangażowane było 31 241 ratowników. Tyko w roku 2012 było zaangażowanych 5935 ratowników.
Jedynie w pierwszym kwartale 2011 roku szacunkowe koszty akcji gaśniczych wyniosły 32 600 złotych (Gmina Chrzanów – 12 tys. złotych, Gmina Trzebinia – 10 tys. złotych, Gmina Libiąż – 9 tys. złotych, Gmina Alwernia – 1,6 tys. złotych).
W roku 2012 szacunkowe koszty paliwa zużytego przez OSP wyniosły 35 000 złotych natomiast koszty poniesione przez KP PSP w Chrzanowie związane z wypalanie traw wyniosły 30 700 złotych co razem daje sumę 65 700 złotych.