• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

UWAGA - termin składania deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne.

13 marca 2013
Do dnia 31 marca 2013 r. upływa termin złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne.
Od dnia 8 marca Sołtysi Gminy Babice wraz z pracownikami Urzędu Gminy dostarczają do domów Mieszkańców Gminy Babice deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na nieruchomościach, których zamieszkują mieszkańcy. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne są dostępne na stornie internetowej www.babice.pl w zakładce nowy system gospodarki odpadami lub w Urzędzie Gminy Babice.
Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wypełnienie i przekazanie do Urzędu Gminy Babice w Babicach ul. Krakowska 56 w terminie do 31 marca 2013 r. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zasady funkcjonowania nowego systemu określone są w Uchwałach Rady Gminy Babice, w tym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Babice (wszystkie uchwały są dostępne na stronie internetowej www.babice.pl).