• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

"Menedżer ekonomii społecznej" oraz "Zasady zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej"

22 lutego 2013
Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach.
Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
Partner projektu "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej"
zaprasza przedstawicieli:
stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych,
Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej,  Zakładów Aktywności Zawodowej
oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej
z terenu powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego
oraz z terenu powiatów: miasta Nowy Sącz, nowosądeckiego, gorlickiego oraz limanowskiego
do udziału w bezpłatnym szkoleniu

„Menedżer Ekonomii Społecznej”

z możliwością uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
150 godzin dydaktycznych bezpłatnego szkolenia z zakresu:
prawne aspekty prowadzenia PES, finanse PES, źródła finansowania, marketing, controling, zarządzanie strategiczne, strategia rozwoju, współpraca z otoczeniem, fundraising, wolontariat.

"Zasady zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej"

60 godzin dydaktycznych bezpłatnego szkolenia z zakresu:
biznesplanu, marketingu, finansów, prawa, procesów grupowych, zarządzania kapitałem ludzkim, prawnych aspektów prowadzenia i zakładania podmiotów ekonomii społecznej.
Szkolenia prowadzone będą w Nowym Sączu oraz w Chrzanowie.
Rekrutacja do dnia 28 lutego 2013 roku
Dokumenty rekrutacyjne oraz szczegóły na www.mowes.tozch.edu.pl