• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XXXIV Sesja Rady Gminy Babice

15 lutego 2013
Przewodniczący Rady Gminy Babice uprzejmie zaprasza na XXXIV Sesję Rady Gminy Babice, która odbędzie się w dniu 22 lutego 2013 r. od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Babicach (sala konferencyjna p.111) .
Proponowany porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Babice.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Babice
4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Babice na 2013r .
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Babice  .
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/214/2012 Rady Gminy Babice z dnia 20 grudnia 2012r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/216/2012 Rady Gminy Babice z dnia 20 grudnia 2012r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/228/2013 Rady Gminy Babice z dnia 25 stycznia 2013r.
10. Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Alwerni za 2012r.
11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.
12. Informacja Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
14. Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Babice.