• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Zaproszenie do Szkoły Animatorów Miejscowości Tematycznych

14 lutego 2013
W związku z udziałem Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” w konkursie „Miejscowości tematyczne w Małopolsce” zapraszamy mieszkańców Zagórza do udziału w Szkole Animatorów Miejscowości Tematycznych
W związku z udziałem Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” w konkursie „Miejscowości tematyczne w Małopolsce” i wyborem 3 środowisk, w których powstaną miejscowości tematyczne zapraszamy przedstawicieli miejscowości: Dulowa, Bolęcin oraz Zagórze do udziału w Szkole Animatorów Miejscowości Tematycznych – bezpłatnym cyklu szkoleń i wizyt studyjnych. Program skierowany jest do osób, które aktywnie działają na rzecz swojego środowiska, mają pomysł na rozwijanie przedsiębiorczości społecznej w lokalnych wspólnotach i chcą angażować się w działania na rzecz pobudzania aktywności mieszkańców i lokalnej turystyki.
Szkoła Animatorów Miejscowości Tematycznych organizowana jest w ramach projektu „Miejscowości tematyczne w Małopolsce” realizowanym w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizatorem projektu jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Krakowie. Partnerami projektu są: Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą w Elblągu i Małopolska Sieć LGD.
Do udziału zapraszamy mieszkańców oraz przedstawicieli instytucji.
Warunki udziału określa regulamin rekrutacji. Rekrutacja trwa do 20 lutego 2013r.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.mt.bis-krakow.pl.

Dokumenty do pobrania:

Program

Regulamin
Formularz zgłoszeniowy dla odbiorców
Formularz zgłoszeniowy dla użytkowników