• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Bezpłatne usługi marketingowe, prawne i księgowe

22 stycznia 2013
Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie, Partner projektu "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza.
Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie, Partner projektu "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza: stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej,  Zakłady Aktywności Zawodowej oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej z terenów wiejskich oraz z terenów gmin miejsko-wiejskich powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego oraz powiatów: miasta Nowy Sącz, nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego do skorzystania z bezpłatnych usług marketingowych/ prawnych/ księgowych
Rekrutacja do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w 2013 roku .
Dokumenty rekrutacyjne oraz szczegóły na www.mowes.tozch.edu.pl