• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Starosta Chrzanowski zawiadamia

16 stycznia 2013
STAROSTA CHRZANOWSKI zawiadamia o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego MĘTKÓW
ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287 )

STAROSTA CHRZANOWSKI

zawiadamia, że w lokalu Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Zielonej 20, w sali nr 108 (parter), w terminie od 4 lutego 2013 r. do 22 lutego 2013 r. (tj.15 dni roboczych), w godzinach od 8.00 do 14.00, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego:

MĘTKÓW GMINA BABICE
powiat chrzanowski, województwo małopolskie.


Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z odpowiednimi danymi ewidencyjnymi ujawnionymi w opracowanym projekcie, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo - kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.