• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Obowiązek meldunkowy na nowych zasadach

16 stycznia 2013
31 grudnia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia grudnia 2012r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych
Szanowni mieszkańcy!
Informujemy, iż w dniu 31 grudnia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia grudnia 2012r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2012r poz. 1407), na mocy którego wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego obejmujących między innymi:
- wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika,
- wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu,
- wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli EFTA - stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego,
- odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu tożsamości,
- wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy,
- zniesieniu obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA- stron EOG, oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy.