• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Ostrzeżenie meteorologiczne

29 października 2012
Informacja Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 99

Nazwa biura

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGWPIB Oddział w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Intensywne opady śniegu/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 09:00 dnia 29.10.2012 do godz. 20:00 dnia 29.10.2012

Przebieg

Przewiduje się wystąpienie opadów śniegu powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 3 do 7 cm, miejscami do 10 cm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%)

90%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Łukasz Harasimowicz

Godzina i data wydania

godz. 06:52 dnia 29.10.2012

SMS

 IMGW PIB OSTRZEGA: SNIEG/1 woj.malopolskie od 09:00/29.10 do 20:00/29.10.2012 przyrost pokrywy 3-7 cm, lok. 10cm

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
   Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Źródło - IMGW-PIB

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Tel. 32 625 00 00
Fax. 32 625 83 44