• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

"Menedżer Ekonomii Społecznej"

10 października 2012
Informacja Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie Partner projektu "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" zaprasza przedstawicieli: stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego oraz z terenu powiatów: miasta Nowy Sącz, nowosądeckiego, gorlickiego oraz limanowskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Menedżer Ekonomii Społecznej” z możliwością uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
Oferujemy w ramach projektu:
150 godzin dydaktycznych bezpłatnego szkolenia z zakresu: prawne aspekty prowadzenia PES, finanse PES, źródła finansowania, marketing, controling, zarządzanie strategiczne, strategia rozwoju, współpraca z otoczeniem, fundraising, wolontariat.
Bezpłatne doradztwo grupowe z zakresu: marketingu, finansów i prawa.
Jednodniowa wizyta studyjna we wzorcowych podmiotach ekonomii społecznej.
W trakcie szkoleń zapewniamy wyżywienie oraz materiały dydaktyczne. W ramach wizyty studyjnej uczestnicy mają zapewniony transport oraz wyżywienie.
Szkolenia prowadzone będą w Nowym Sączu oraz w Chrzanowie.
Rekrutacja do dnia 29 października 2012 roku
Dokumenty rekrutacyjne oraz szczegóły na www.mowes.tozch.edu.pl