• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Budowa parkingu przy szkole w Babicach

5 lipca 2012
Rozpoczęto budowę parkingu przy szkole w Babicach. Prace prowadzi firma Handrem z Płazy.
Rozpoczęto budowę parkingu przy szkole w Babicach. Prace prowadzi firma Handrem z Płazy. Wartość zadania to ponad 280 tys. zł. Wniosek o przyznanie pomocy na to zadanie został skierowany przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo na Jurze” do dofinansowania w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie „Odnowa i Rozwój Wsi” PROW 2007 – 2013. Wartość wnioskowanego dofinansowania to 195 576 zł. Pierwszy etap prac powinien zakończyć się do końca sierpnia tego roku.