• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

SZCZEPIENIE PSÓW

25 kwietnia 2012
Terminarz szczepień psów na terenie Gminy Babice.
Uprzejmie informuje się mieszkańców Gminy, że w niżej wymienionych terminach i miejscowościach odbędzie się szczepienie psów:

7.05.2012r. - poniedziałek
 
Jankowice koło Sołtysa: godzina 14:00 - 15:00
 
Szczepienie psów będzie koordynowane przez Sołtysów poszczególnych miejscowości.
Osoba posiadająca psa zgodnie z  Regulaminem  w sprawie  regulacji  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  Babice, przyjęty Uchwałą Nr XLVII/395/2006 Rady Gminy Babice z dnia 27 października 2006 r. jest zobowiązana do systematycznego szczepienie psa przeciwko wściekliźnie zgodnie z art.56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2004 r.  nr 69, poz. 625  z późn. zm.), która nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy i okazywanie na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, straży miejskiej zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu