• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XIX Sesja Rady Gminy Babice

19 stycznia 2012
27 stycznia 2012 r. od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Babicach (sala konferencyjna  p.111) odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Babice.
Proponowany porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie XIX Sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad XIX Sesji Rady Gminy Babice.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XVII i XVIII Sesji Rady Gminy Babice .
4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Wręczenie nagrody Wójta Gminy Babice .
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Babice na lata 2011-2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej  Prognozy  Finansowej Gminy Babice na lata 2011-2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale  Budżetowej  Rady Gminy Babice na 2012r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia  zasad nabycia, zbycia, obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Babice.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości numer 1310/8 i 1432/7 położonych w Zagórzu, stanowiących własność  Gminy Babice .
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki  nr 2474/1 położonej w obrębie Zagórze, będącą własnością Gminy Babice na poprawę  zagospodarowania  działki  nr 781.
12. Przedstawienie rocznego  Harmonogramu Terminów Obrad Rady Gminy Babice .
13. Przedstawienie rocznych Planów Pracy Komisji stałych .
14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym .
15. Informacja Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
17. Zakończenie obrad XIX Sesji Rady Gminy Babice.