• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XVII i XVIII Sesja Rady Gminy Babice

22 grudnia 2011
W dniu 29 grudnia  2011 r. od godz. 9.00 w Urzędzie Gminy  w Babicach odbędzie się XVII  i XVIII Sesja Rady Gminy Babice.
Podczas XVII Sesji rozpatrzony zostanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Babice  na 2012 r.

Proponowany porządek obrad  XVIII sesji:

- Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Uchwale  Budżetowej Rady Gminy Babice na 2011r.
- Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii na rok  2012 .
 - Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia  współdziałania w 2012 roku z Gminą  Jaworzno w zakresie funkcjonowania  i partycypacji w kosztach  utrzymania  Ośrodka  Profilaktyki Uzależnienia  od Alkoholu oraz  pobytu Nietrzeźwych  w Jaworznie .
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia minimalnych  stawek czynszu  dzierżawnego lub najmu nieruchomości   gruntowych  stanowiących  mienie  komunalne  Gminy Babice .

W trakcie sesji zostanie także przekazana:
- Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych  w okresie  między sesyjnym .
- Informacja Wójta  Gminy Babice  z działalności za ostatni okres.