• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Przeciwdziałanie przemocy w środowisku lokalnym

22 października 2010

W dniu 19.10.2010r w godzinach od 10.30 do 13.30 w Urzędzie Gminy w Babicach odbyło się szkolenie pt. ”Przeciwdziałanie przemocy w środowisku lokalnym”.

     W dniu 19.10.2010r w godzinach od 10.30 do 13.30 w Urzędzie Gminy w Babicach odbyło się szkolenie pt. ”Przeciwdziałanie przemocy w środowisku lokalnym”.
     Tematyka szkolenia związana z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 roku, która nakłada na gminę wiele nowych zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Jednym z takich zadań jest tworzenie zespołów interdyscyplinarnych, składających się z grupy specjalistów prowadzących skoordynowane działania w zakresie przeciwdziałania przemocy. Wymaga to współpracy oraz zaangażowania wielu podmiotów z terenu gminy. Dlatego w szkoleniu wzięli udział min. pracownicy OPS w Babicach, przedstawiciele GKRPA w Babicach, kuratorzy, dyrektorzy szkół, przedszkoli, psycholog a także pedagodzy szkolni. Szkolenie to z pewnością pozwoli na dokładniejsze przygotowanie się do pracy w tym zakresie, a także zwróci uwagę na formę działania, jaką jest zespół interdyscyplinarny, który winien być stałym narzędziem współpracy międzyinstytucjonalnej.