• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

"Nauczyciel na 6+"

22 października 2010

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie zaprasza do udziału w Projekcie „Nauczyciel na 6+” współfinansowanego przez Unie Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

     Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie zaprasza do udziału w Projekcie „Nauczyciel na 6+” współfinansowanego przez Unie Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
     Projekt przewiduje przeprowadzenie bezpłatnych studiów podyplomowych - PEDAGOGICZNYCH DAJĄCYCH UPRAWNIENIA DO NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH.
     O przyjęcie na studia mogą ubiegać się WSZYSTKIE osoby spełniające jednocześnie następujące warunki:
- legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia odpowiadającym specjalnościom: Budownictwo i Transport; Elektronika, Elektrotechnika; Informatyka i Automatyka, Mechanika i Technika; Rolnictwo i Gospodarka Żywnościowa, specjalności biologiczno-chemiczne i Ochrona Środowiska; Ekonomia i Administracja; Specjalności turystyczno-hotelarskie (hotelarstwo, turystyka, gastronomia) lub pokrewnych
- będące w wieku produkcyjnym
- zamieszkałe w województwie śląskim lub małopolskim.
Rekrutacja trwa do 31 października 2010 r. - liczy się kolejność zgłoszeń
     Szczegółowe informacje o rekrutacji dostępne są na stronie wspim.edu.pl, oraz pod numerem telefonu 32-623-32-18.
     Informacje na temat rekrutacji można także uzyskać w siedzibie Wyższej szkoły Przedsiębiorczości i marketingu w Chrzanowie, ul. Janiny Woynarowskiej 1, 32-500 Chrzanów, pok. 27.