• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

11 października 2010

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety oceniającej Państwa współpracę lub oczekiwania dotyczące współpracy z Małopolskimi Ośrodkami Wsparcia Organizacji Pozarządowych

     Szanowni Państwo, Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych
Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety oceniającej Państwa współpracę lub oczekiwania dotyczące współpracy z Małopolskimi Ośrodkami Wsparcia Organizacji Pozarządowych i przesłanie jej w terminie do 15 października na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Promocji i Turystyki
ul. Racławicka 56, Kraków 30-017
z dopiskiem: Zespół współpracy z organizacjami pozarządowymi

lub emailem: ngo@malopolska.mw.gov.pl, lub faksem: 12 379 60 01.

     Dzięki poznaniu Państwa opinii możliwe będzie nie tylko usprawnienie dotychczasowej współpracy, ale również poszerzenie jej o nowe formy działania. Samorząd Województwa od kilku lat podejmuje działania na rzecz wzmacniania potencjału oraz rozwoju małopolskiego sektora pozarządowego. Jednym z nich jest utworzona pilotażowo w 2008 roku regionalna sieć punktów szkoleniowo-doradczych dla organizacji pozarządowych. W 2009 r. i w 2010 r. w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert działalność regionalnej sieci punktów szkoleniowo-doradczych jest kontynuowana pn.: Małopolskie Ośrodki Wsparcia Organizacji Pozarządowych (MOWOP):

   w Krakowie (FDRL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji [2008-2009 r.]; Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych [2010 r.]);
   w Tarnowie (Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego [2008-2010 r.]);
   w Nowym Sączu (Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku [2008-2010 r.]);
   w Nowym Targu (Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych [2008-2010 r.]);
   w Oświęcimiu (Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych [2008-2010 r.]).
Ankieta dostępna jest na stronach Urzędu Marszałkowskiego www.malopolskie.pl/ngo