• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

50- lecie Pożycia Małżeńskiego

7 października 2010

5 października 2010  roku w naszej Gminie odbyła się uroczystość obchodów Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego.

     5 października 2010  roku w naszej Gminie odbyła się uroczystość obchodów Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Jest to święto wszystkich par, które przeżyły 50 lat  w jednym związku małżeńskim, pary te zostają odznaczone Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
     Medal ten przyznawany jest przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a wręczany jest przez Wójta Gminy.
     W tym roku na obchody 50-lecia Pożycia Małżeńskiego Wójt Gminy Babice Roman Warchoł zaprosił pary małżeńskie, które zamieszkują na ternie naszej Gminy  i  sakramentalne tak powiedziały sobie w 1959 roku.
     Uroczyste obchody rozpoczęła Msza Święta, która odbyła się w Kościele Parafialnym pod Wezwaniem Wszystkich Świętych w Babicach, msza została odprawiona przez Proboszczów naszej Gminy księdza Antoniego Pitka (Babice), księdza Ryszarda Świdra (Zagórze) oraz księdza Marka Guśpiela (Mętków).
     Po Mszy Świętej dostojni Jubilaci już na sali konferencyjnej urzędu, zostali uroczyście powitani przez Wójta, który wyraził radość z powodu uczestnictwa w tak podniosłej uroczystości oraz szacunek i podziw dla wszystkich par, które mimo wielu różnych przeciwności losu wspierały się wzajemnie przezwyciężając trudy życia dnia codziennego i doczekały się tak wielkiego święta jakim są Złote Gody. Tą wspaniałą uroczystość swoją obecnością zaszczycili  również Pani Halina Sędzielarz Przewodnicząca Rady Gminy Babice, Pani Teresa Jochymczyk Skarbnik Gminy Babice oraz Pan Stanisław Rokosz Sekretrz Gminy Babice
     Złote Pary Małżeńskie naszej gminy zostały odznaczane przez Wójta Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie – Jubilaci zostali odznaczeni medalem w imieniu Prezydenta naszego kraju.
     Jubilaci z rąk władz Gminy Wójta oraz Sekretarza otrzymali również pamiątkowe dyplomy i wiązanki kwiatów.

     Po części oficjalnej Jubilaci zostali zaproszeni na symboliczną lampkę szampana, został wniesiony uroczysty toast i odśpiewano sto lat. W milej atmosferze i iście biesiadnych nastrojach Złote Pary wspominały dawne czasy prowadząc wspólne rozmowy i śpiewając pieśni z lat młodzieńczych.
     Na zakończenie uroczystości Wójt Roman Warchoł wręczył, każdej parze upominek ciepły koc oraz porcelanowe filiżanki z ryciną zamku lipowieckiego.
     Uroczystość zakończyła się wspólną fotografią wszystkich par małżeńskich, która została zrobiona przed budynkiem urzędu gminy. Wspólna fotografia na pewno będzie stanowiła  miłą pamiątkę z tego niezwykłego spotkania.