• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

I Konferencja Gospodarcza w Gminie Babice

6 września 2010

Gmina Babice wspólnie z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie podjęła inicjatywę organizacji konferencji społeczno-gospodarczej pn.: „Rozwój ekonomiczno-społeczny mikro i makro regionów – szanse i zagrożenia”.

     Gmina Babice wspólnie z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie podjęła inicjatywę organizacji konferencji społeczno-gospodarczej pn.: „Rozwój ekonomiczno-społeczny mikro i makro regionów – szanse i zagrożenia”. Konferencja odbyła się 06 września w pięknej scenerii Dworu z Drogini, który znajduje się na terenie Skansenu w Wygiełzowie. Uczestnikami konferencji byli m.in. przedstawiciele uczelni wyższych: Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Politechniki Częstochowskiej, Uniwersytetu Szczecińskiego, Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie oraz Uniwersytetu Śląskiego, a także samorządowcy z terenu Małopolski Zachodniej.
     Wszystkich przybyłych gości przywitali wspólnie: Wójt Gminy Babice Roman Warchoł i Prorektor WSPiM w Chrzanowie dr Leszek Woszczek. Wzrost znaczenia Małopolski Zachodniej poprzez budowę subregionu opartego na uwarunkowaniach sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw to główne zadanie nas wszystkich. Spotkania takie jak to, podczas których środowiska naukowe wymieniają poglądy z samorządowcami, pozwalają na wypracowanie rozwiązań i utrzymanie tendencji wzrostowej rozwoju ekonomiczno – społecznego naszego regionu. Musimy rozpoznać szanse i zdefiniować zagrożenia by móc określić plan działania dla nas wszystkich. Zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania w tym regionie, jak i zatrzymanie już tutaj inwestujących to zadanie, które jest determinantą wzrostu zatrudnienia i rozwoju regionu i przez to poszczególnych gmin. Tym bardziej jest mi miło witać państwa na terenie Gminy Babice i liczę, że wspólnie wypracujemy rozwiązania będące wytycznymi dla samorządowców z całej Małopolski Zachodniej – przedstawił cel konferencji i przywitał zgromadzonych Wójt Gminy Babice i kontynuował. Nie jest to łatwe, ale Gmina Babice przygotowuje się do utworzenia strefy gospodarczej, która zwiększy starania o pozyskanie inwestora. Jesteśmy na etapie realizacji opracowania działań studyjno – koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych w Gminie Babice. Działanie to udaje się realizować dzięki współpracy z Ministerstwem Gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Jest to niezwykle dla nas istotne i myślę, że wkrótce uda się rozwiązać problem braku przedsiębiorstw, które dają szansę przejść na wyższy poziom rozwoju społeczno – gospodarczego tak ważnego i odczuwalnego dla mieszkańców gminy – w skrócie określił działania Gminy Babice w kierunku rozwoju gospodarczego tych terenów.
Zgromadzeni wykładowcy szczegółowo nakreślili wyniki swoich prac i wnioski w ramach rozwoju subregionu Małopolski Zachodniej i podobnych regionów w skali kraju w aspekcie gospodarczym, ekonomicznym i społecznym. Konferencja umożliwiła krajowym i zagranicznym uczelniom, ośrodkom naukowym, naukowo - badawczym oraz zakładom przemysłowym zaprezentowanie wyników prowadzonych badań i analiz dotyczących rozwoju nauki, społeczeństwa i gospodarki. Konferencja odbyła się w czterech blokach tematycznych: ekonomicznym, funduszy europejskich, społeczno - psychologicznym i politechnicznym. Nie zabrakło dyskusji i weryfikacji wyników naukowych z rzeczywistością reprezentowaną przez przedstawicieli samorządu. wymianę doświadczeń w kreowaniu rozwoju lokalnego, sposobów ukierunkowywania rozwoju regionów, tendencji, kierunków oraz doświadczeń i perspektyw związanych z funduszami unijnymi udało się wypracować wspólne stanowisko, które będzie procentowało w przyszłości.
     Patronat nad konferencją objął m.in. Minister Gospodarki – Waldemar Pawlak, który miał być gościem na konferencji jednak sprawy dotyczące negocjacji gazowych z Rosją w Brukseli uniemożliwiły jego obecność. W jego imieniu wystąpił Wicewojewoda Małopolski - Stanisław Sorys. Patronat nad konferencją przyjął także Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Nawara. Konferencja cieszyła się także sporym zainteresowaniem ze strony mediów. Patronat medialny nad konferencją przyjęli: TVP Kraków, Radio Kraków, Lokalna Telewizja Chrzanowska, Przełom, Dziennik Polski oraz Gazeta Krakowska.  W dalszej kolejności wystąpili:

Jego Magnificencja Rektor
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
dr Antoni Komendera

Dyrektor Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
doc. dr inż. Adam Tabor

Wiceprezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego
Wiesława Kornaś

Wiceprezes Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Wojciech Szczepanik

     Następnie rozpoczęły się obrady plenarne, którym przewodniczył: dr Zbigniew Żarczyński. Wykłady w następujących tematach przedstawili:

prof. zw. dr hab. Tadeusz Grabiński (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie)
Wybrane determinanty bogactwa narodów – niebezpieczeństwa analizy regresyjno – korelacyjnej

dr inż. Bogdan Kosowski (Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach)
Relacje państwo a obywatel w teorii i praktyce

dr Małgorzata Okręglicka (Politechnika Częstochowska)
Zarządzanie należnościami handlowymi w małych przedsiębiorstwach w świetle badań empirycznych

Krzysztof Braś, Paweł Chorosz, Leszek Łubiarz, Paweł Telejko
Znaczenie polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju gospodarczego kraju

dr Rafał Klóska (Uniwersytet Szczeciński)
Innowacyjność województw w Polsce

     Dalszej części obrad przewodniczył: dr Tomasz Małkus

doc. dr inż. Adam Tabor, dr inż. Halina Pawłowska (Politechnika Krakowska  im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości)
Normy narzędziem wspierającym procesy decyzyjne w gospodarce rynkowej

mgr inż. Rafał Wdowicz (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego)
Przeglądy systemu zarządzania w urzędach administracji publicznej źródłem kompleksowej oceny działania organizacji

mgr Anna Wyroba (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego)
Zintegrowany System Zarządzania jako wyznacznik sukcesu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie

Krzysztof Braś, Paweł Chorosz, Leszek Łubiarz, Paweł Telejko
Wybrane zagadnienia analizy sektora paliwowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem pozycji Grupy Lotos

dr Antoni Komendera (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie)
Zagadnienie podmiotowości wiejskich społeczności lokalnych

dr Wioletta Knapik (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie)
Problem starzejącego się społeczeństwa

dr Bogumiła Kosek-Nita (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Uniwersytet Śląski)
Przemoc w rodzinie w aspekcie pomocy i wsparcia

dr Leszek Woszczek, Justyna Szostek (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Uniwersytet Śląski)
Wpływ metody Przesłuchania Poznawczego na rezultaty zeznań świadków.
    
     Podjęta inicjatywa organizacji konferencji mogła się odbyć dzięki wsparciu sponsorów. Konferencję wsparł m.in. Południowy Koncern Węglowy S.A. Za udzielone wsparcie finansowe w imieniu organizatorów konferencji serdecznie dziękujemy.