• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Instrukcja postępowania dla mieszkańców zaatakowanych przez plagę krocionogów.

5 lipca 2010

W związku z długotrwałymi opadami deszczu krocionogi opuszczają  swoje siedliska oraz kryjówki i w poszukiwaniu suchych miejsc przemieszczają się w kierunku siedzib ludzkich...

W związku z długotrwałymi opadami deszczu
krocionogi opuszczają  swoje siedliska oraz kryjówki i w poszukiwaniu suchych miejsc przemieszczają się w kierunku siedzib ludzkich, w okolice różnych budynków i ich pomieszczeń, gdzie wokół fundamentów tworzą kilkucentymetrowej grubości warstwę wijących się robaków. Masowe migracje krocionogów są znane od dawna. Często gromadzą się w dużej liczbie na trawnikach, wokół domów, na ścianach budynków, a część wchodzi do wnętrz i zasiedla piwnice. 
 Krocionogi stanowią rząd w typie stawonogów. Są to zwierzęta średniej wielkości (od 2 do 47 mm) o ciele silnie wydłużonym i walcowatym. Ciało krocionogów pokrywa twardy zewnętrzny pancerz, zawierający dużo soli wapniowych. Mają głowę, trójsegmentowy tułów i długi odwłok. Na głowie są proste oczy, para krótkich czułków i gryzący narząd gębowy. Pierwszy pierścień tułowia nie ma nóg, dwa następne mają po jednej parze. Krocionogi posuwają się powoli do przodu, równomiernie, ruchem płynnym. W spoczynku lub zaniepokojone zwijają się w kłębek i zapadają w nieruchome odrętwienie. Zimują we wgłębieniach, szczelinach lub wygrzebanych jamkach w ziemi. Pełny rozwój larw trwa rok, a długość ich życia wynosi od 3 do 5 lat. Krocionogi zasiedlają zwykle wilgotne miejsca i w ciągu dnia przebywają w kryjówkach, pod opadłymi liśćmi, kamieniami, deskami itp.
II. Metody zwalczania krocionogów.
Najlepsze znane metody zwalczania krocionogów to:
1. Działania profilaktyczno - higieniczne.
 Działania profilaktyczno - higieniczne mają na celu niedopuszczenie do obecności i rozwoju szkodników na posesjach i w budynkach. Szczególnie należy zwrócić uwagę na zapewnienie owadoszczelności pomieszczeń oraz utrzymywanie w czystości terenów wokół domostw. Staranne sprzątanie wpływa na niepokojenie krocionogów oraz usuwanie źródeł pożywienia, które mogłyby one wykorzystywać. Profilaktyka polega na tworzeniu warunków utrudniających owadom bytowanie: odcięciu dostępu do wody i pokarmu, likwidowaniu kryjówek, niedopuszczenie do powstawania miejsc wylęgu larw.
 Zatem na terenie wokół budynku należy:
- zadbać o właściwy stan higieniczno - porządkowy: regularnie kosić trawę, ścinać gałęzie drzew przylegających do budynków, usuwać pnącza z elewacji zewnętrznej;
- pojemniki i kontenery na odpadki szczelnie przykrywać, a ich zawartość regularnie opróżniać;
- usuwać z podwórek stare, zmurszałe deski i inne przedmioty stanowiące dla krocionogów ciemne, wilgotne kryjówki;
- usuwać natychmiast gnijące resztki produktów roślinnych.
2. Metoda nieinwazyjna.
 Metoda ta polega na zwalczeniu szkodników sposobami naturalnymi, bez użycia środków chemicznych, np. budowaniu różnych pułapek nęcących i w tym celu należy:
- wykopać dołki z kawałkami bulw ziemniaków lub marchwi (pułapki pokarmowe) - w nich gromadzą się krocionogi - po tygodniu (w razie potrzeby częściej) wykopać i zniszczyć szkodniki;
- rozkładać przynęty przygotowane z otrąb, cukru i insektycydu. Może być też pokrojona sałata lub rzodkiewki opryskane Foschlorem płynnym 25 - po zgromadzeniu się krocionogów w miejscu pułapki zebrać je i zniszczyć.
3. Metoda inwazyjna.
 Metoda ta polega na bezpośrednim zwalczaniu krocionogów środkami chemicznymi i w tym celu należy:
- glebę odkażać termicznie, szczególnie ziemię kompostową, która bywa silnie zasiedlona przez krocionogi;
- stosować granulaty doglebowe (np. Basudin 10 G lub Diazinon 10 G w dawce 80 -120 kg na hektar);
- przeprowadzić oprysk posesji w następujący sposób: opryskać zewnętrzne ściany budynków do wysokości 1 metra i pas przylegającego terenu do fundamentu budynków o szerokości do 2 m, następnie otwory wejściowe i korytarze w miejscu styku ścian z podłogą. W razie potrzeby zabieg opryskiwania należy powtórzyć w odstępach kilkudniowych. Zalecany jest jeden z następujących preparatów: K-Othrine, Scorpion, Empire 20, Tenopa 060 S.C. lub Solfac WP 10. Preparaty te nie są szkodliwe dla ludzi i zwierząt;
- pola wapnować i stosować właściwe nawożenie mineralne.

Powyższa instrukcja służy do indywidualnego niszczenia szkodników na terenie własnych posesji.