• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ POWODZIOWĄ

31 maja 2010
ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ POWODZIOWĄ

ROLNIKU !!!

• Zgłaszaj zachorowania i padnięcia zwierząt do powiatowego lekarza weterynarii lub władz samorządowych
• Odizoluj podejrzane lub chore zwierzęta od pozostałych zwierząt a następnie powiadom o ich zachorowaniu lekarza weterynarii lub władze samorządowe
• Staraj się nie dopuścić do kontaktu ludzi i zwierząt ze zwłokami zwierzęcymi oraz zepsutą lub zapleśniałą karmą/paszą
• Pamiętaj, że zwierzęta padłe oraz zepsuta lub zapleśniała karma/pasza muszą być zutylizowane
• Pomieszczenia inwentarskie przed wprowadzeniem zwierząt należy poddać oczyszczeniu i dezynfekcji. Usunięty nawóz należy ułożyć w pryzmy w celu biotermicznego odkażenia
• Nie karm zwierząt karmą/paszą zalaną lub zawilgoconą, gdyż może stanowić to zagrożenie dla ich zdrowia, a nawet prowadzić do ich śmierci
• Pamiętaj, że zwierzęta należy zawsze poić wodą zdatną do picia
• Nie przekarmiaj zwierząt - ilość karmy/paszy i wody podawanej początkowo zwierzętom wygłodzonym powinna być ograniczona. Dawka pokarmowa powinna być zwiększana stopniowo (w ciągu kilku dni)