• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Ostrzeżenie hydrologiczne

27 maja 2010
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie

Na podstawie informacji z Biura Prognoz Hydrologicznych IMGW Oddział w Krakowie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega, że w ciągu najbliższej doby na Wiśle spodziewana jest tendencja spadkowa poziomu wody w strefie stanów wysokich: powyżej Zawichostu przy przekroczonych stanach ostrzegawczych, poniżej Zawichostu przy przekroczonych stanach alarmowych.
Stopień zagrożenia 3 (w skali 3-stopniowej).
Ważność: od godz. 1200 dnia 26 maja do godz. 1200 dnia 27 maja
Zjawisko to może spowodować zagrożenia dla obszarów zalewowych,  zalania przybrzeżnych terenów, uniemożliwienie prowadzenia prac hydrotechnicznych, utrudnienie funkcjonowania komunikacji lądowej i żeglugi wodnej, lokalne podtopienia. Zalecana jest ostrożność, konieczność śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej.
W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ostrzegawczych  oraz powiadomienie gmin służb, straży i instytucji na  podległym  terenie.
 
O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.


Tel.     032:    625 00 00, 625 83 50
Fax.    032:    625 83 44

DYŻURNY POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Dominik Ciaputa