• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Ostrzeżenie hydrologiczne

26 maja 2010

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.
Data i godzina wydania ostrzeżenia: : 25.05.2010 - godz. 12:00
Zjawisko: utrzymywanie się stanów powyżej stanów ostrzegawczych i alarmowych
Stopień zagrożenia: - 3
Ważność: - od godz. od godz. 12:00 dnia 25.05.2010 do godz. 12:00 dnia 26.05.2010
Obszar: województwo małopolskie.
Przebieg: W ciągu najbliższej doby na Wiśle spodziewana jest tendencja spadkowa poziomu wody w strefie stanów wysokich, przy przekroczonych stanach ostrzegawczych.
Na dopływach Wisły na ogół tendencja spadkowa poziomu wody w strefie stanów wysokich przy przekroczonych w dalszym ciągu miejscami stanach ostrzegawczych i alarmowych. Jedynie w górnym biegu karpackich dopływów Wisły: Soły, Skawy, Raby i Dunajca możliwy ponowny wzrost stanów wody w wyniku prognozowanych przelotnych opadów deszczu.
Skutki: Zagrożenia dla obszarów zalewowych, uniemożliwienie prowadzenia prac hydrotechnicznych, utrudnienie funkcjonowania komunikacji lądowej i żeglugi wodnej, lokalne podtopienia. Zalecana ostrożność, konieczność śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej.
W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ostrzegawczych  oraz powiadomienie gmin służb, straży i instytucji na  podległym  terenie.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.


Tel.     032:    625 00 00, 625 83 50
Fax.    032:    625 83 44

DYŻURNY POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Michał Zieliński