• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Ostrzeżenie o utrzymywaniu się stanów powyżej stanów alarmowych.

24 maja 2010

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie

Data i godzina wydania ostrzeżenia: 23.05.2010r., godz. 12.00
Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Kraków
Zjawisko: utrzymywanie się stanów powyżej stanów alarmowych.
Stopień zagrożenia: 3 (skali 3 stopniowej)
Ważność:  od godz. 12.00 dnia 23.05.2010 r. do godz. 12.00 dnia 24.05.2010r.
Obszar: województwo małopolskie
Przebieg:  W ciągu najbliższej doby w wyniku prognozowanych opadów deszczu o charakterze burzowym w zlewni Małej Wisły oraz na karpackich dopływach Wisły - szczególnie w zlewni Soły, Skawy, Raby i Dunajca, a także na mniejszych bezpośrednich  dopływach Wisły na terenie województwa śląskiego i małopolskiego możliwy ponowny, nagły wzrost stanów wody w strefie sanów wysokich,  przy przekroczonych lokalnie stanach ostrzegawczych i alarmowych. Na Wiśle spodziewana jest tendencja spadkowa poziomu wody w strefie stanów wysokich: powyżej Krakowa przy przekroczonych stanach ostrzegawczych, poniżej Krakowa przy przekroczonych stanach alarmowych.
Skutki: Zagrożenia dla obszarów zalewowych, możliwość wystąpienia wody z koryt rzecznych i zalania przybrzeżnych terenów, uniemożliwienie prowadzenia prac hydrotechnicznych, utrudnienie funkcjonowania komunikacji lądowej i żeglugi wodnej, lokalne  podtopienia. Zalecana ostrożność, konieczność śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej.

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ostrzegawczych  oraz powiadomienie służb, straży i instytucji na  podległym  terenie.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Tel.     032:     625 00 00, 625 83 50
Fax.     032:     625 83 44

                                                                                                   
POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DYŻURNY Dominik Ciaputa