• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Ostrzeżenie o możliwości przekroczenia stanów alarmowych.

19 maja 2010
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie.

Ostrzeżenie o możliwości przekroczenia stanów alarmowych.
Data i godzina wydania ostrzeżenia: 19.05.2010 r. godz. 10.00.
Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Kraków
Zjawisko: przekroczenia stanu alarmowego.
Stopień zagrożenia: - 3 (skali - 3 stopniowej)
Ważność: - od godz. 10.00 dnia 19.05.2010 r. do godz. 10.00 dnia 20.05.2010r.
Obszar: województwo małopolskie.

Przebieg:  W ciągu najbliższej doby na Wiśle powyżej ujścia Dunajca spodziewane są spadki poziomu wody przy przekroczonych stanach alarmowych. Na Wiśle pomiędzy ujściem Dunajca a ujściem Wisłoki dalszy wzrost poziomu wody powyżej stanów alarmowych spowodowany przemieszczaniem się fali kulminacyjnej. W zlewni Skawy, Raby, Dunajca i Ropy a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa tendencja spadkowa poziomu wody w strefie stanów wysokich lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych, a na Sole w Oświęcimiu, na Skawince, Uszwicy powyżej stanów alarmowych. Miejscami w wyniku prognozowanych opadów deszczu możliwy ponowny wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich.

Skutki: Zagrożenia dla obszarów zalewowych, możliwość wystąpienia wody z koryt rzecznych i zalania przybrzeżnych terenów, uniemożliwienie prowadzenia prac hydrotechnicznych, utrudnienie funkcjonowania komunikacji lądowej i żeglugi wodnej, lokalne podtopienia. Zalecana ostrożność, konieczność śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej.

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ostrzegawczych  oraz powiadomienie służb, straży i instytucji na  podległym  terenie.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Tel.     032:     625 00 00, 625 83 50
Fax.     032:     625 83 44

DYŻURNY 
POWIATOWEGO CENTRUM 
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Dominik Ciaputa