• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Ostrzeżenie hydrologiczne

19 maja 2010
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.
Data i godzina wydania ostrzeżenia: 18.05.2010 - godz. 21.15
Zjawisko: przekroczenie stanów alarmowych.
Stopień zagrożenia: - 3
Ważność: - od godz. 21.15 dnia 18.05.2010 r. do godz. 21.15 dnia 19.05.2010 r.
Obszar: województwo małopolskie.
Przebieg: W związku z prognozowanymi  w dalszym ciągu  opadami deszczu, spływem wód opadowych oraz zwiększonym odpływem ze zbiorników, przewiduje się dalszy wzrost stanów wody w strefie stanów wysokich na Wiśle poniżej zbiornika Goczałkowice oraz  na dopływach Małej Wisły, a także w zlewniach Soły, Skawy, Raby, Dunajca i górnej Wisłoki przy przekroczonych stanach alarmowych na karpackich i lewobrzeżnych dopływach Wisły
Skutki: Zagrożenia dla obszarów zalewowych, możliwość wystąpienia wody z koryt rzecznych i zalania przybrzeżnych terenów, uniemożliwienie prowadzenia prac hydrotechnicznych, utrudnienie funkcjonowania komunikacji lądowej i żeglugi wodnej, lokalne podtopienia. Zalecana ostrożność, konieczność śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej.

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ostrzegawczych  oraz powiadomienie służb, straży i instytucji na  podległym  terenie.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Tel.     032:    625 00 00, 625 83 50

Fax.    032:    625 83 44

DYŻURNY
POWIATOWEGO CENTRUM
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Michał Zieliński