• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Informacja Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie

18 maja 2010
Komunikat Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW Oddział w Krakowie

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW Oddział w Krakowie
Data i godzina wydania ostrzeżenia: 17.05.2010
Zjawisko: Dalszy wzrost stanów wody w strefie stanów wysokich na Wiśle oraz zlewni Soły, Skawy, Raby i Dunajca przy przekroczonych stanach alarmowych na karpackich i lewobrzeżnych dopływach Wisły.
Stopień zagrożenia: - 3 (w skali 3-stpniowej)
Ważność: - od godz. 19:00 dnia 17.05.2010 do godz. 19:00 dnia 18.05.2010
Obszar: województwo małopolskie.
Przebieg: W związku z prognozowanymi  w dalszym ciągu intensywnymi opadami deszczu, spływem wód opadowych oraz zwiększonym odpływem ze zbiorników, przewiduje się dalszy wzrost stanów wody w strefie stanów wysokich na Wiśle oraz w zlewni Soły, Skawy, Raby i Dunajca przy przekroczonych stanach alarmowych na karpackich i lewobrzeżnych dopływach Wisły.
Skutki: Zjawisko to może spowodować zagrożenia dla obszarów zalewowych, możliwość wystąpienia wody z koryt rzecznych i zalania przybrzeżnych terenów, uniemożliwienie prowadzenia prac hydrotechnicznych, utrudnienie funkcjonowania komunikacji lądowej i żeglugi wodnej, lokalne podtopienia. Zalecana ostrożność, konieczność śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej.
W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ostrzegawczych oraz powiadomienie służb, straży i instytucji na podległym terenie.
O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.


Tel.     032:    625 00 00, 625 83 50
Fax.    032:    625 83 44

DYŻURNY POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - Marcin Bolek