• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Zagrożenie epidemiologiczne spowodowane przez psie odchody.

12 maja 2010

Psie odchody na placach, czy ulicach to problem natury estetycznej i poważne zagrożenie epidemiologiczne

     Urząd Gminy w Babicach zgodnie z pismem nr PSE.HK. 073-15/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie pragnie zwrócić uwagę na problem ewentualnego zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego przez psie odchody.

     Psie odchody na placach, czy ulicach to problem natury estetycznej i poważne zagrożenie epidemiologiczne. W odchodach zwierząt domowych występuje wiele drobnoustrojów, które mogą być przyczyną groźnych chorób zakaźnych i pasożytniczych u ludzi.
     Dbałość o należyty stan sanitarny środowiska i stosowanie podstawowych zasad higieny, np. mycie rąk po kontakcie ze zwierzętami lub po zabawie w piaskownicy, są skutecznymi elementami w zapobieganiu zakażeniom tymi ustrojami. Według opinii weterynarzy, tylko nieliczni właściciele odrobaczają swoje zwierzęta domowe. Zakażenie u ludzi następuje w skutek przeniesienia do przewodu pokarmowego zainfekowanej ziemi. Szczególnie narażone są małe dzieci, u których nawyk wkładania do ust rąk podczas zabawy w piaskownicy, lub przedmiotów zanieczyszczonych piaskiem, jest bardzo częsty. Dlatego, według Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, niezbędna jest edukacja mieszkańców, mająca na celu zmianę złych nawyków właścicieli psów i uświadomienie społeczeństwu konieczność sprzątania po czworonogach. Wskazane jest również zwrócenie uwagi zarządcom i właścicielom nieruchomości na zagrożenia jakie stanowi niewymieniany piasek i przekonanie do wykonania zabezpieczenia piaskownicy, które uniemożliwi lub utrudni dostęp do piaskownic zwierzętom.